Jogi eljárások

Tanácsadás

Várjuk a  temetkezési szolgáltatási hivatalunkban, Brassóba, vagy hivjon bennünket és mi segítünk minten információval. Tanácsot adunk egy temetés megszervezésében vagy a temetési szállitástban, úgy Brassóban mind bárhol Romániában vagy az EU-ban. Igy, azokhoz a személyekhez fordulunk akiknek tájékoztatásra van szükségük a költségeket illetve, valamint kérdésük van egy ilyen szomorú esemény lebonyolitásában és a jogi temetési eljárásokban Romániában.

Tudjuk, hogy egy szeretett személy elvesztése egy nehéz időszak, amely tele van érzelemmel és zavartsággal. A Besliu temetkezési szolgáltatés Romániában ön mellett áll és tanácsot ad ugy a temetés lebonyolitásában, mint a szükséges iratok megszerzésében: halotti anyakönyvi kivonat, temetési igazolás, a ravatalban helyezési engedély, stb., valamint bármely kérdésre, kérésre vagy vágyra .

Halotti anyakönyvi kivonat

A halotti anyakönyvi kivonat megirása Romániában a halál regisztrációját jelenti a törvény által meghatározott határidőben és feltételek között. A elhalálozás bejelentése 3 napon belül történik az elhalálozás időpontjától számítva. Ez a határidő magában foglalja ugy a napot,amikor az elhalálozás bekövetkezett, mint a napot amikor a nyilatkozatot tették. A dokumentumokot a Haláleseti irodába kell letenni, amely a Családi Állapot Szolgáltatás keretén belül található meg

Abban az esetben ha a haláleset regisztrációja a halált megállapitó bizonyitvány alapján több mint egy év után történik

Kötelesek a halálesetett bejelenteni:

 • A családtagok
 • Az elhúnyt személy hozzátartozói
 • A fent felsorolt személyek hiánya esetén kötelesek bejelenteni a halálesetett Romániában a szobatársak, szomszédok, az épület adminisztrációja, az orvos vagy más személy, aki az egészségügyben dolgozik
 • Ha egy személy a börtönbe vagy egy szociális védelmi intézménybe húnyt el, a halálesetet a börtön vagy intézmény adminisztrátora köteles bejelenteni.

A haláleset bejelentéséhez szükséges iratok:

 • Elhalálozást megállapitó orvosi bizonyitvány, amit az elhalálozást megállapitó orvos készit elő és ír alá
 • Az elhunyt személy iratai
 • Az elhúnyt személy személyigazolványa
 • Születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha van ilyen
 • Útlevél
 • Katonasági bizonyitvány, ha van ilyen vagy felvételi bizonyitvány legfeljebb 60 éves személyeknek
 • A nyilatkozó személyigazolványa
 • Karbantartási igazolvány, ha van ilyen

Különleges esetekben:

 • Igazolás, amit a rendőrség vagy ügyészség ad ki, amikor az elhalálozás öngyilkoságból, balesetből vagy más erőszakos cselekedetekből következett be, vagy ha az elhalálozás regisztraciója több mint 3 nap után történik meg a bekövetkezése után; ebben az esetben a halotti vizsgálati bizonyitvány feltétlenül igényli az ügyész vizumát
 • Orvos által készített jelentés- ha a holttest találva volt
 • A börtön adminisztráció jelentése, ha a személy a börtönbe húnyt el

A jogi határidő, amely alatt a halálesetet be kell jelenteni Romániába az 3 nap, az esemény bekövetkezése pillanatától. Az iratokat a Halálozási Hivatalba kell letenni, amely a Családi Állapot Szolgáltatás keretén belül található meg.

A kérelmező által kitöltendő űrlapok:

 • Nyilatkozat a jogi örökösökről, ha az elhúnyt lakcíme Brassó területén volt
 • Nyilatkozat arról, hogy miért nincs meg az elhúnyt személy személyigazolványa vagy katonasági bizonyitványa
 • Regisztrációi kérelem abban az esetben ha nem volt betartva a jogi bejelentési határidő

Megjegyzés: minden iratot le kell adni eredeti meg másolt formában.

Halotti anyakönyvi kivonat (az emlitett iratok alapján szerezhető meg, családi állapot irodából vagy a helyi polgármesteri hivatalból, ahova az elhúnyt személy tartozik)

Halálesetett regisztráló iroda- Brassói Polgármesteri Hivatal

 • Bulevardul Eroilor  8   szám
 • Tel: 0268 416 550 int. 168

Nyitvatartás

 • Hétfő-Csütörtök: 8:30-16:30
 • Péntek: 8:30-14:00
 • Szombat: 9:00-13:00

Családi Állapoti Iroda –Brassói Polgármesteri Hivatal

27 IRODA- HALÁLESETT REGISZTRÁCIÓJA

(Nicolae Iorga utcai bejárat)

Elhalálozási segély

A CNPAS által nyújtott elhalálozási segélyben részesül minden nyugdíjas és biztosított személy , ez a segély 2021-ben 5.380 lej. A segélyt egy családtagnak adják, vagy annak aki az elhúnyt személyt eltemetetti, abban az esetben ha az elhúnyt személy nyugdíjat kapott a Nemzeti Nyugdijosztályról.

A Besliu temetkezési szolgáltatás Brassóban segítségére jönn a dosszie elkészitésében, amit le kell tenni ahhoz, hogy a segélyt ki tudják adni vagy mi is ki tudjuk venni, ha a cégünket felhatalmazza és mi majd automatikusan leütjük a kért szolgáltatás árából.

Az elhalálozási segélyhez szükséges iratok:

 • kérvény, ami szükséges az elhalálozási segélyhez
 • halotti anyakönyvi kivonat (eredeti és másolat)
 • az elhúnyt nyugdíjas szelvénye
 • a pályázó személyigazolványa, születési anyakönyvi kivonat és/vagy házassági anyakönyvi kivonat (eredeti és másolat)
 • iratok, amelyek igazolják, hogy a kérelmező fedezte a temetési költségeket (számlák és nyugták)

Ha a kérelmező nem rendelkezik iratokkal, amelyek bizonyítják a temetkezési költségeket, akkor az elhalálozási segélyt megkapja a jogosult személy egy nyilatkozat alapján, amit a saját felelősségére ír, amelyben nyilatkozik arról hogy saját maga fedte a temetési költségeket. A nyilatkozatban kifejezetten jelezni kell, hogy a személy tudomásul vette a 292 cikk Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit, vagyis:” ha nem igaz amit nyilatkozott egy szervnek vagy állami intezménynek vagy más egységnek amelyekre a 145 cikk hivatkozott, jogi következménnyel jár magának vagy másnak, akkor amikor a törvény vagy a körülmények szerint, a nyilatkozat célja ennek a következménynek a beteljesülése, börtönnel büntetik 3 hónaptól 2 évig vagy pénzbüntetéssel.”

Az elhalálozási segélyhez szükséges dossziét le lehet tenni:

 • a Nyugdíjosztályhoz, ha az elhúnyt személy nyugdíjas, biztosított vagy hozzátartozója volt egy biztosított személynek
 • a Foglalkozatatási Hivatalhoz, ha az elhúnyt munkanélküli volt
 • a munkáltatóhoz, ha az elhúnyt dolgozott

Személyek, akik kérhetik az elhalálozási segélyt:

 • a túlélő házastárs
 • a gyermek
 • a szülő
 • gondviselő
 • minden olyan személy, aki igazolja a temetési költségeket

További részleteket kérhet a Brassai Megyei Nyugdíjosztálytól

Cim: 13 Decembrie utca, 23A szám

Tel: 0268/418055 , 0268/475824   Titkárság: 0268/478779

iconPhone
Suna acum!